پمپ دوزینگ مدل (Type C.SD)

پمپ دوزینگ مدل (Type C.SD)

مشخصه های اصلی:پمپ سلونوئیدی دوزینگ رفت و برگشتی عمودی
تنظیم میزان ضربه: دستی / اتوماتیک / کنترلی )120 پالس بر دقیقه(
طول حداکثر ضربه: 12 میلیمتر
جنس: SS316
طراحی END LIQUID بر اساس درخواست مشتری
حداکثر ابعاد:طول: 140 میلیمتر، عرض: 140 میلیمتر، ارتفاع: 670 میلیمتر
نیروی محرکه الزم: 300VDC-200
تجهیزات الکتریکی برای مناطق پرخطر و امن با درجه حفاظت T4 ll e EX طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران
تنوع زیاد محافظت و عایق کاری
شرایط عملکرد:
END LIQUID فلزی دیافراگمی
حداکثر نرخ جریان: hr/9Lit
ماکزیمم فشار: 4

ماکزیمم استاندارد دمای کاری:80 تا 15- با طراحی خاص