فيلترهاي ذغالي فعال شده (Filter Charcoal)

 فیلترهای ذغالی فعال شده (Filter Charcoal)

فیلترهای ذغالی در بسیاری از صنایع کاربرد دارند و هدف اصلی استفاده از آنها برای از بین بردن ناخالصی هاست.
فیلترهای ذغالی در انواع گوناگون از قبیل کربن جامد و مواد فومی، پارچه ای، ذغالی و…. موجودند.ذغال چوب فعال شده به وسیله اکسیژن به گونه ای تبدیل میشودکه میلیونها سوراخ ریز در بین ذرات کربن بوجود آید، که باعث جذب بهتر آن میشود این فیلتر در خروجی یا ونت مخزن بودارکننده نصب میشــود تا در هنگام ونت کردن دســتگاه و بازشدن شیر اطمینان آن سیال خروجی از مخزن از آن عبور کرده و بوی مرکاپتان را جذب کرده و از دستگاه، بدون بو خارج شود تا اثرات ناشی از آلودگی و یا اشکالات تنفسی و محیط زیستی ممکن از بین برود.