خدمات پس از فروش (After-Sale Services)

خدمات (After-Sale Services):

شــرکت مهندسین پترو ساوین به عنوان یک سازنده داخلی در زمینه تجهیزات اصلی شرکت نفت و گاز با انجام کلیه تعمیرات و امور مربوط به این تجهیزات، تالش میکند تا با مشتریان خود در همه زمینه ها در رابطه با تولیدات این شرکت را بطه و سابقه خوبی را حفظ کند. خدمات ما شــامل مشــاوره قبل از خرید، بعد از آن، تأمین لوازم یدکی تجهیزات فروخته شده، تعمیر و نگهداری آنها، نصب و راه اندازی وآموزش میباشد.
هدف ما جلب رضایتمندی شما در تمامی این مراحل میباشد