جداکننده (سپریتور)

جداکننده (سپریتور)

جریان گاز ورودی به ایستگاه ها معمول شامل ناخالصی در فاز مایع و جامد است که این ذرات گاهی اوقات میتوانند باعث ایجاد مشکالت جدی درطول فرایند پالایش تا مصرف گاز شوند. فیلترسپریتورها برای زدودن ناخالصی هایی مثل گردوغبار، ذرات آب و… از گاز طراحی و ساخته میشوند.
فیلتر سپریتورها در دو نوع عمودی و افقی طراحی میشوند. مخزن فیلتر از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول که ورودی گاز است و شامل المنت هایی است که قابلیت تعویض شدن دارند و در ورودی روی یک تکیه گاه هایی که  اصطلاحا ساپورت نامیده می شوند، نصب میشوند و قسمت دوم فیلتر که توسط یک صفحه نگهدارنده از قسمت اول جدا میشود.
بخش دوم دســتگاه شــامل پره هایی اســت که با ایجاد اختلال در جریان، باعث زدودن رطوبت گاز میشود و سپس گاز خروجی که خالص از ذرات جامد و رطوبت است به بخشهای دیگر ایستگاه منتقل میشود.
برای هر دو بخش دستگاه، مخزن کوچکی جهت جمع کردن ناخالصیها تعبیه شده است که در زیر فیلتر قرار میگیرد.
گاز به محفظه اول یعنی قسمتی که المنتها در آن قرار دارد وارد میشود و مواد جامد با حجم بالای 5 میکرون و رطوبت موجود، از آن جدا میگردد. مواد جامد و رطوبت در پایین مخزن جمع میشـــوند و از آنجا به مخزن جمع کننده که جهت جمع کردن ناخالصیها است انتقال یافته و از شیرهای خروجی خارج میشوند.
به دلیل خاصیت المنتهای فایبرگلاس، تمامی ذرات ناخالص جامد از گاز جدا میشوند اما رطوبت که توسط المنتها جذب نمیشود به بدنه باقی میماند و به قطرات بزرگتری تبدیل و سپس در اثر جاذبه و اصطکاک به مخزن جمع کننده جریان یافته و تخلیه میگردند.
برای جلوگیری از بای پس شدن جریان گاز داخل مخزن جمع کننده ذرات در اثر اختلاف فشار ایجاد شده، هر دو قسمت فیلتر دارای جمع کننده جداگانه اند.
کلوژر یا درهایی که در روی مخزن اصلی سپریتورهای ساخت این شرکت نصب میشوند به صورت گیربکسی یا مشابه آن ساخته میشوند و به راحتی قابلیت باز و بسته شدن دارند.