کنترل کیفیت

کنترل کیفیت به عنوان روشی قدیمی و تأیید شده جهت کنترل محصول تولیدی به کار گرفته میشود، این مهم با نظارت و بررسی بر نحوه تولید و پس از آن تست محصول انجام میگیرد. اما علاوه بر کنترل کیفیت، بازرسی محصولات و مطابقت آن با استانداردهای ملی و بین المللی در هنگام تولید و در پایان فرایند ساخت انجام میگیرد. سه مرحله اصلی کنترل کیفیت محصول عبارتند از:
1 .انتخاب و بررسی مواد اولیه قبل از ساخت
2 .نظارت هنگام تولید و طی فرایند ساخت
3 .تست و بررسی نهایی در پایان تولید محصول، قبل از بسته بندی و تحویل آن.
و در نهایت نیز با تعهد گارانتی به مدت حداقل 1 سال و خدمات پس از فروش به مدت10 سال کالا تحویل میگردد.
بســته بندی و حمل کالا طبق دستورالعمل خریدار یا استانداردهای بین المللی به صورتی انجام میگیرد که در نهایت کالا بطور صحیح و سالم به مشتری تحویل گردد.