آدرس: شهرک صنعتی ایوانکی - میدان آزادی - بلوار صنعت - خیابان صنعت 4 - پلاک 160

تلفکس: 22781347-021 | 22586831-021

ایستگاه

گاز طبيعي معمولاً در يك رنج فشار بالا از چاه هاي گاز استخراج مي شود و جهت استفاده در مصارف شهري، صنعتي و نیروگاهی بر اساس نوع و ساختار تجهیزات آن ها كه معمولاً در يك محدوده فشار خاص کاربرد دارند، بايد در ايستگاه هاي گاز تقليل يا تنظيم فشار شوند.
شركت مهندسين پترو ساوين در حال حاضر توليدكننده ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري در انواع تخت و كابينتي است، اساس اين طراحي معمولاً استاندارد شركت ملي گاز ايران می باشد. اين ايستگاه ها از ظرفيت 100m³/h تا 1,000,000 در فشار وجريان های عبوري مختلف جهت خطوط انتقال، توزيع گاز و نيروگاه ها ساخته مي شوند.

ايستگاه هاي گاز با توجه به فشار گاز ورودي و نوع كاربرد آن در یک تقسیم بندی به انواع زير تقسيم مي شوند:

1- ايستگاه شهري بزرگ: ايستگاه های CGS جهت کاهش فشار گاز از 1400-1000Psi تا حد فشار گاز ورودی به شهر حدود 250Psi

2- ايستگاه شهري كوچك: ايستگاه های TBS جهت کاهش فشار گاز از 250Psi تا حد فشار گاز مصرفی شهر حدود 60Psi

3- ايستگاه هاي تركيبي: ايستگاه های CGS/TBS جهت کاهش فشار گاز از 1400-1000Psi میزان قابل عبور در لوله کشی گاز شهری معمولاً 60Psi که جهت مصارف کم کاربرد دارند.

4- ايستگاه اندازه گيري: جهت اندازه گیری دبی گاز عبوری در دما و فشار کاری محیط

5- ايستگاه های کنترل فشار: به نام ایستگاه های PCS شناخته می شوند و برای کنترل فشار در محدوده ثابتی در خطوط انتقال کاربرد دارند و معمولاً در ظرفیت های بالا طراحی و ساخته می شوند.

تقسیم بندی دوم ایستگاه که بر اساس فضا و نوع کاربرد آن است عبارتند از:

1-  ايستگاه هاي كابينتي: جهت مصارف تقليل فشار گاز و ميترينگ و در كلاس هاي فشاري 150 ، 300 ، 600 و معمولاً تا ظرفيت حداکثر 30,000m³/h مشخصه هاي آن عبارتند از: فضاي كم جهت نصب، هزينه كم، كاهش آلودگي صوتی تا حد خيلي مطلوب

2- ايستگاه هاي مسطح (Flat) : این ایستگاه ها جهت تقلیل فشار گاز و اندازه گیری دبی جریان گاز در ورودی به شهرها و صنایع نصب می شوند.

محدوده ظرفیت تا 1،000،000m³/h محدوده فشار: 150 #، 300 #، 600 # از مرحله طراحی و ساخت تا نصب و راه اندازی، تمامی تجهیزات توسط شرکت به صورت یکپارچه و در قالب کی پکیج تامین می گردد.