طراحی و اجرای ساختمان، فنداسیون و محوطه سازی

طراحی و اجرای ساختمان، فنداسیون و محوطه سازی

شرکت پتروساوین با توجه به تجربه چندین ساله پرسنل خود در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی توانایی بسیاری در زمینه تجهیز کارگاه ، طراحی و اجرای ساختمان های اداری داخل سایت ، طراحی و اجرای فنداسیون و محوطه سازی سایت ها را دارا میباشد و قادر است خدمات مربوط را به طور کامل انجام دهد.