تعمیرات تخصصی تجهیزات ایستگاه های گاز

تعمیرات تخصصی تجهیزات ایستگاه های گاز

نگهداری از تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت و گاز همواره برای کارفرمایان یک دغدغه بوده است و تعمیرات تجهیزات برای جلوگیری از به وجود آمدن هزینه های جانبی یک امر حیاتی است. ایستگاه های گاز به دلیل حساسیت بالا در صنعت گاز و نیروگاه ها و عامل اصلی تغذیه تجهیزات وابسته از تجهیزات اساسی در صنعت به حساب می آیند و تعمیرات تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه نیازمند تخصص و توانایی فنی می باشد. شرکت پتروساوین با داشتن پرسنل مجرب و تجربه و تخصص کافی در این امر توانایی تعمیرات کلیه تجهیزات گاز را داشته و می تواند تجهیزات مختلف در شرایط مختلف را تعمیر و آماده به کار نماید. از این رو این شرکت آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد و با توجه به توانمندی شرکت و تسلط شرکت به ایستگاه های گاز ، طبق استانداردهای موجود این تعمیرات انجام می گیرد.