فیلتر خشک گاز

فیلتر خشک گاز

فیلتر خشک از متداول ترین فیلترهای مورده استفاده در ایستگاه های گاز میباشد. از فیلتر خشک معمولا آخرین مرحله فیلتراسیون استفاده میشود، فیلتراسیون در این مخزن در یک مرحله انجام میگیرد ، برای فیلتراسیون از المنتهایی با جنس پلی پروپیلن، پلی استر استفاده میشود و معمولا این المنت ها به صورت کاغذی و چین دار میباشند.این المنت ها در دو نوع بیرون به داخل و داخل به بیرون ساخته میشوند ، که در ایران بیشتر از نوع داخل به بیرون استفاده میشود. در نوع بیرون به داخل ذرات ناخالص گاز پس از برخورد با سطح بیرونی المنت از گاز جدا شده و گاز تمیز از داخل المنت به ادامه فرایند هدایت میشود، ناخالصی های مانده در بیرون از المنت توسط شیر درین زیر فیلتر به بیرون از فیلتر فرستاده میشوند. در نوع المنت داخل به بیرون گاز از داخل المنت وارد شده و ذرات ناخالص گاز پس از برخورد با دیواره داخلی المنت از گاز جدا شده و در محفظه داخلی المنت انباشته میشود ، گاز تمیز از قسمت بیرونی المنت به ادامه فرایند هدایت میشود. پس از تعویض المنت ذرات ناخالص موجود در المنت همراه با المنت از مخزن خارج میشود.

شرکت PSGS با توجه به دانش و تجربه ای که دارد قادر به ساخت انواع فیلتر خشک در سایزها و ظرفیت های مختلف میباشد و همچنین شرکت توانایی ساخت انواع المنت برای فیلترهای خشک را دارا میباشد.