طراحی و ساخت کلوژر

طراحی و ساخت کلوژر

شرکت پتروساوین با توجه به نیاز صنعت به درب های  سریع باز شو اقدام به طراحی انواع درب سریع باز شو کرده است. در طراحی این درب ها از کدها و استانداردهای معتبر طراحی استفاده شده است و  پس از طراحی در نرم افزارهای مرتبط انالیز شده اند. سیستم باز و بست این درب ها به گونه ای است که با کمترین نیروی مورد نیاز این درب در کوتاه ترین زمان ممکن باز شده و کاربر به راحتی می تواند از مخزن بهره برداری کند. در ساخت این دربها از متریال فورج استفاده شده است و بر اساس فشار های مختلف در کلاس کاری مختلف طراحی و ساخته می شوند.