طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ سایت

طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ سایت

سیستم ارتینگسیستمی حفاظتی می باشد که بایستی هر جریان الکتریکی که وارد می شود را به طور کامل به زمین منتقل کند,سیستم ارتینگاز چاه ارت و متعلقاتش تشکیل شده است و برای حفاظت از تجهیزات در صنعت نفت و گاز از این سیستماستفاده می کنیم.اجرای سیستم ارتینگنیاز به رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم دارد. هدف ازاجرای سیستم ارتینگاین است که اگر هریک از سیم های فاز و یا سیم نول به هر طریقی به بدنه تجهیز اتصال پیدا کند و مدار الکتریکی مورد نظر دچار نشتی جریان شود,این نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل شده و از برق گرفتگی و یا در مواردی اتصالی دستگاه های برقی و دیجیتالی جلوگیری می کند. شرکت پتروساوین با در اختیار داشتن نیروی فنی و متخصص در این امر توانایی طراحی و اجرای این سیستم را در پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی دارد و آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد.