طراحی و اجرای سایه بان

طراحی و اجرای سایه بان

با توجه به هزینه بالای تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی استفاده از سایه بان در مواقعی که تجهیزات در فضای غیر مسقف هستند ضروری می باشد و برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات از سایه بان ها استفاده می شود. شرکت پتروساوین با توجه به تجربه کافی در این امر و همچنین با داشتن دانش فنی در این بخش توانایی طراحی ، ساخت و اجرای انواع سایه بان را با توجه به شرایط سایت دارا می باشد .