سیستم های کنترل و مانیترینگ

سیستم های کنترل و مانیترینگ

در ایستگاه های گاز برای بهره برداری مناسب و دقیق از سیستم مانیتورینگ استفاده میشود. با استفاده از این سیستم بهره بردار به راحتی از کنترل روم، ایستگاه را زیر نظر داشته و احتیاجی نیست که دائما در محل ایستگاه حضور داشته باشد. فشار و دمای ورودی و خروجی ایستگاه و همچنین اختلاف فشار موجود در مخازن و مقدار دبی مصرفی و مقدار دمای بدنه و خروجی گرمکن در کنترل روم قابل رویت میباشد و بهره بردار بر اساس اطلاعات ارسالی از ایستگاه در مواقع مناسب به محل ایستگاه رفته و اقدامات مورد نیاز را انجام میدهد. لازمه استفاده صحیح از این سیستم کالیبره بودن تجهیزات ابزار دقیق بوده و باید در بازدیدهای دوره ای از صحت عملکرد این تجهیزات اطمینان حاصل شود.

شرکت پتروساوین با توجه به تجارب فراوان در این امر و استفاده از توان فنی بالا و استفاده از پرسنل مجرب و متخصص در این زمینه قادر به طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ در تمامی ایستگاه ها میباشد.