خدمات مهندسی مواد

خدمات مهندسی مواد

شرکت پتروساوین با در اختیار داشتن داشتن یک تیم فنی قوی در زمینه ایستگاه های گاز و داشتن چندین سال تجربه در این امر توانایی طراحی انواع ایستگاه گاز و همچنین ساخت ، نصب و راه اندازی انواع ایستگاه با شرایط مختلف را دارا می باشد. همچنین با توجه به نیاز صنعت اقدام به انجام مشاوره در زمینه طراحی و باز طراحی ایستگاه های شهری ، صنعتی و نیروگاهی کرده است. با توجه به مستهلک شدن ایستگا هها ی شهری و نیروگاهی و احتمال از بین رفتن تجهیزات درون ایستگاه ، این شرکت به مطالعه در مورد انواع ایستگاه پرداخته و توانایی بازطراحی و ارائه طرح توجیهی در مورد انواع ایستگاه با شرایط مختلف را دارا می باشد و آماده خدمات رسانی به کارفرمایان مختلف است.