به روز رسانی و بهینه سازی تجهیزات صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و نیروگاهی

به روز رسانی و بهینه سازی تجهیزات صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و نیروگاهی

اغلب ایستگاه های تقلیل فشار گاز پس از چند سال استفاده بر اثر عوامل مختلفی چون گاز با کیفیت پایین، بهره برداری نا مناسب و … مستهلک شده و فرسوده میشود. با توجه به حساسیت ایستگاه ها به خصوص در ایستگاه های صنعتی و نیروگاهی لازم است هر چند سال یک بار تعمیرات اساسی صورت گیرد. شرکت پترو ساوین بر پایه دانش و توانمندی در این امر اقدامات زیادی در زمینه بازطراحی ایستگاه ها و به روز رسانی آن مخصوصا در ایستگاه های نیروگاهی انجام داده است. شرکت پس از بازدید از سایت بر پایه تجربه و دانش پرسنل خود میتواند بهینه ترین طرح ممکن را برای به روز رسانی و حتی ارتقاء ظرفیت این ایستگاه ها ارائه کند. هدف در این قسمت استفاده از امکانات موجود ایستگاه و تعمیرات اساسی تجهیزات و در صورت نیاز اضافه کردن تجهیزات دیگر میباشد.