طراحی و ساخت سایلنسر

طراحی و ساخت سایلنسر

با توجه به محدودیت صدا در ایستگاه های تقلیل فشار گاز ، به موجب کاهش سرعت خروجی گاز از رگولاتور و کاهش صدا پس از خروج گاز از رگولاتور، در ایستگاه های گاز از تجهیزاتی به نام سایلنسر استفاده می شود. مکانیزم ساخت سایلنسر ها به گونه ای است که گاز پس از عبور از سایلنسر و مجراهای درونی این تجهیز دچار کاهش سرعت شده و کاهش سرعت گاز موجب کاهش صدا می شود. صدا در ایستگاه های گاز با توجه به سایزینگ تجهیزات و به خصوص رگولاتور ها متفاوت بوده و در ایستگاه هایی که صدا بیش از حد مجاز می باشد استفاده از سایلنسر ضروری می باشد. شرکت پتروساوین با داشتن دانش فنی و توانایی ساخت این تجهیز قادر به طراحی و ساخت تجهیز بر اساس شرایط مختلف ایستگاه ها بوده و آماده خدمت رسانی به کارفرمایان محترم می باشد.