اسکرابر

اسکرابر یکی از تجهیزات ایستگاه گاز میباشد که جهت فیلتراسیون اولیه استفاده میشود. اسکرابرها در ایستگاه های گاز در دو نوع چند سیکلونی و مش دار استفاده میشود. در اسکرابرهای چند سیکلونی از تعدادی سیکلون استفاده میشود که گاز در هنگام عبور از سیکلون ها با توجه به سرعتی که پیدا میکند و خاصیت سیکلونها توسط نیروی گریز از مرکز تصفیه شده و ذرات ناخالصی از طریق مسیر زیر سیکلون به بیرون از مخزن هدایت میشوند و گاز خالص از خروجی مخزن به قسمتهای بعدی ایستگاه هدایت می شود. در نوع مش دار سرعت گاز پس از ورود به مخزن کاهش پیدا کرده و پس از عبور از مش ،طبق قوانین فیزیک ذرات سنگین از گاز جدا شده و گاز خالص از خروجی مش به قسمتهای بعدی ایستگاه هدایت میشود.

شرکت پترو ساوین با توجه به داشتن تیم طراحی و طبق کد و استانداردهای موجود قادر به طراحی و ساخت انواع اسکرابرها بوده و آماده خدمات دهی در این زمینه به مشتریان محترم می باشد.

اسکرابر