آموزش بهره برداری از ایستگاه گاز

آموزش بهره برداری از ایستگاه گاز

بهره برداری از ایستگاه های گاز از حساس ترین بخش های ایستگاه های گاز میباشد. پس از طراحی ، ساخت و نصب ایستگاه ها، وجود بهره برداران کاردان برای استفاده درست از تجهیزات ایستگاه ضروری می باشد. متاسفانه امروزه در بیشتر بخش های صنعت بهره برداری نادیده گرفته می شود و از پرسنل غیر متخصص و ارزان در بخش بهره برداری استفاده می شود که به همین دلیل خسارت های زیادی به بدنه صنعت وارد شده است. عدم دانش کافی در مورد تجهیزات و عدم تسلط نفرات به تجهیزات و همچنین نداشتن دید کافی نسبت به تجهیز باعث شده که سیستم های مختلف در صنعت راندمان اصلی خود را نداشته باشند و در برخی از مواقع نیز عدم کاردان بودن بهره برداران باعث خرابی تجهیزات ، انفجار و فجایعی از این قبیل می باشد. در ایستگاه های تقلیل فشار نیز وجود بهره برداران با تجربه و دانش فنی الزامی بوده و برای جلوگیری از به وجود آمدن خسارت های جانی و مالی می بایست از متخصصین این امر استفاده شود. شرکت پترو ساوین با داشتن متخصصین متعدد در این امر و داشتن تجربه بسیار بالا در این زمینه توانایی بهره برداری از تمام ایستگاه ها را دارا می باشد. همپنین به دلیل اهمیت بهره برداری در ایستگاه ها اقدام به آموزش بهره برداری به پرسنل کارفرما توسط متخصصین این امر کرده است و آماده ارائه خدمات اموزشی تخصصی به کارفرمایان محترم می باشد.