آدرس: شهرک صنعتی ایوانکی - میدان آزادی - بلوار صنعت - خیابان صنعت 4 - پلاک 160

تلفکس: 22781347-021 | 22586831-021

نصب ایستگاه تقلیل فشار شرکت پتروساوین صنعت در انتقال گاز به زاهدان در افتتاح توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی .