آدرس: شهرک صنعتی ایوانکی - میدان آزادی - بلوار صنعت - خیابان صنعت 4 - پلاک 160

تلفکس: 22781347-021 | 22586831-021

اسکرابر

اسکرابر یا ناک اوت درام نوعی از فیلتر است که وظیفه پاکسازی گاز از ذرات معلق درون آن را دارد. این مخازن برای فلیتر جریانی که نسبت گاز به مایع زیاد است طراحی می شوند. اسکرابرها در حقیقت نوعی سپراتور عمودی اند که یک صفحه مشبک به نام Demister در ورودی آن ها استفاده می شود و همچنین نیاز به حجم بزرگ و یا خاص تعبیه شده برای جمع آوری مایع ندارند، یکی از مزیت این فیلترها این است که فضای کمتری را روی فونداسیون اشغال می کند.
اسکرابرها به طور استاندارد از جنس کربن استیل ساخته می شوند اما طبق درخواست مشتری و براساس طراحی، ساخت از متریال های دیگر امکان پذیر است. اسکرابرها بر اساس میزان آلودگی، درخواست مشتری و….. می تواند در انواع مختلف با cyclone،Mist extractor و المنت و یا ترکیبی از آن ها ساخته شود. در نوع سایکلون با استفاده از نیروی گریز از مرکز و بر اساس اختلاف چگالی ذرات جامد و مایع از گاز جدا می شود و قطعه متحرکی نیز ندارد. نوع عملکرد آن به این صورت است که گاز از یک نازل در محفظه بالای فیلتر که شامل تعداد زیادی سایکلون های موازی است وارد می شود و سپس با استفاده از نیروی گریز از مرکز و در اثر برخورد جریان به سایکلون ها ذرات جامد و مایع از گاز جدا شده و به محفظه پا یینی منتقل می شود و گاز عاری از آلودگی نیز با تغییر جهت به سمت بالا رانده شده و از نازل بالای مخزن خارج می شود.

طراحی و ساخت فیلتر اسکرابر

در این نوع اسکرابرها که به صورت چند مرحله عمل می کند در کی مرحله با
ورود گاز و برخورد به پره ها یا سایلکون با استفاده ازنیروی گریز از مرکز و
جاذبه مقدار زیادی از حجم مایع و ذرات جامد گاز جدا می شود که بدین ترتیب
باعث ایجاد کمترین افت فشار و افزایش عمر کارکرد فیلتر المنت ها که در
محفظه بعدی مخزن قرار داده شده می گردد زیرا این به معنی افزایش قابل
توجه در مدت زمان تعویض المنت هاست. در مرحله بعدی با عبور جریان از
داخل المنت ها و یا اطراف آنها باعث پاکسازی کامل گاز از ذرات جامد شده و
بدین ترتیب گاز بدون ناخالصی وارد مسیر فرآیند می شود.